Přeskočit na obsah

Audiocvičebnice Němčina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě němčiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování angličtina a španělštiny.

V němčině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio-přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce – volný čas. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
Volný čas slovíčka DE – ČJ Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas slovíčka ČJ – DE Poslech slovíček z češtiny do němčiny
Volný čas slovíčka DE – ČJ – DE Poslech slovíček Němčina-čeština němčina
Volný čas slovíčka DE Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech slovíček + věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z češtiny do němčiny
Volný čas DE – ČJ – DE Poslech věty němčina – čeština – němčina
Volný čas DE Poslech vět němčina
Volný čas DE diktát Poslech vět
Volný čas DE diktát Poslech vět s delší pauzou
Volný čas Slovíčka – oboustranné karty
Volný čas Věty – oboustranné karty
Volný čas slovíčka test Slovíčka – test+řešení
Volný čas věty test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět němčina – čeština, čeština – němčina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ Level Lekce Počet slovíček a vět Ukázka Cena Kč Objednat
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 základ 130 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 rodina 70 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 bydlení 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 základ_02 130 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 práce 200 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 předložkové vazby 70 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 společnost 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 číslovky 50 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 vlastnosti 180 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 cestování 170 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 volný čas 125 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 určování času 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 slovesa 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 jídlo 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 komunikace 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 příroda 48 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 rodina 53 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 bydlení 100 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 všeobecná 305 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 práce 330 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 předložky 310 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 společnost 120 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 tělo 56 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 předložkové vazby 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 vlastnosti 330 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 škola 50 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 volný čas 150 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 čas 86 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 slovesa 500 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 jídlo 130 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 komunikace 120 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 příroda 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 všeobecná SZ 353 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 práce 240 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 předložkové vazby 236 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 slovesné vazby s předložkami 100 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 společnost 200 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 tělo 76 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 Předložkové vazby 2 110 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 vlastnosti 230 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 cestování 85 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 volný čas 48 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 slovesa 595 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 komunikace 145 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B2/C1 příroda 70 99 vybráno
  gramatické A1, A2 Sloveso SEIN 100 199 vybráno
  gramatické A1, A2 časování pravidelných sloves 100 199 vybráno
  gramatické A1, A2 člen určitý a neurčitý 106 199 vybráno
  gramatické A1, A2 Skloňování podstatných jmen 53 99 vybráno
  gramatické A1, A2 přivlastňovací a osobní zájmena 60 99 vybráno
  gramatické A1, A2 slovesa s odlučitelnou předponou, hláskovou změnou, zvratná"> 40 99 vybráno
  gramatické A1, A2 rozkazovací způsob 22 99 vybráno
  gramatické A1, A2 způsobová slovesa 56 99 vybráno
  gramatické A1, A2 předložky 56 99 vybráno
  gramatické A1, A2 předložkové vazby 31 99 vybráno
  gramatické A1, A2 skloňování přídavných jmen 86 99 vybráno
  gramatické A1, A2 perfektum 35 99 vybráno
  gramatické A1, A2 infinitiv, trpný rod_základ 25 99 vybráno
  gramatické B1 Sloveso SEIN 58 99 vybráno
  gramatické B1 časování sloves v přítomném čase 81 99 vybráno
  gramatické B1 člen určitý a neurčitý 102 199 vybráno
  gramatické B1 Skloňování podstatných jmen 44 99 vybráno
  gramatické B1 přivlastňovací zájmena 40 99 vybráno
  gramatické B1 slovesa s hláskovou změnou 40 99 vybráno
  gramatické B1 rozkazovací způsob 40 99 vybráno
  gramatické B1 skloňování osobních zájmen 40 99 vybráno
  gramatické B1 způsobová slovesa 108 199 vybráno
  gramatické B1 slovesa s odlučitelnou předponou 63 99 vybráno
  gramatické B1 předložky se 3. pádem 46 99 vybráno
  gramatické B1 předložky se 4. pádem 30 99 vybráno
  gramatické B1 předložky se 3 a 4 pádem 95 99 vybráno
  gramatické B1 předložkové vazby 100 199 vybráno
  gramatické B1 zvratná slovesa 40 99 vybráno
  gramatické B1 skloňování přídavných jmen 100 199 vybráno
  gramatické B1 stupňování přídavných jmen 70 99 vybráno
  gramatické B1 vazby sloves s předložkou 50 99 vybráno
  gramatické B1 budoucí čas 40 99 vybráno
  gramatické B1 Minulý čas slovesa SEIN 50 99 vybráno
  gramatické B1 Minulý čas- perfektum 108 199 vybráno
  gramatické B1 Minulý čas- préteritum 50 99 vybráno
  gramatické B1 Minulý čas - způsobová slovesa 30 99 vybráno
  gramatické B1 infinitiv s HABEN ZU, SEIN ZU 30 99 vybráno
  gramatické B1 infinitiv s ZU a bez ZU 50 99 vybráno
  gramatické B1 Trpný rod 50 99 vybráno
  gramatické B1 Podmiňovací způsob 20 99 vybráno
  gramatické B1 vazby MAN, ES GIBT 70 99 vybráno
  gramatické B2, C1 Sloveso SEIN 70 99 vybráno
  gramatické B2, C1 časování sloves v přítomném čase 140 199 vybráno
  gramatické B2, C1 skloňování zájmen 40 99 vybráno
  gramatické B2, C1 rozkazovací způsob 34 99 vybráno
  gramatické B2, C1 způsobová slovesa 60 99 vybráno
  gramatické B2, C1 slovesa s odlučitelnou předponou 65 99 vybráno
  gramatické B2, C1 předložky se 3 a 4 pádem 120 199 vybráno
  gramatické B2, C1 zvratná slovesa 30 99 vybráno
  gramatické B2, C1 skloňování přídavných jmen 53 99 vybráno
  gramatické B2, C1 stupňování přídavných jmen 40 99 vybráno
  gramatické B2, C1 vazby sloves s předložkou 70 99 vybráno
  gramatické B2, C1 budoucí čas 40 99 vybráno
  gramatické B2, C1 Minulý čas slovesa SEIN 50 99 vybráno
  gramatické B2, C1 Minulý čas- perfektum 100 199 vybráno
  gramatické B2, C1 Minulý čas- préteritum 150 199 vybráno
  gramatické B2, C1 infinitiv 60 99 vybráno
  gramatické B2, C1 Trpný rod 50 99 vybráno
  gramatické B2, C1 Podmiňovací způsob 40 99 vybráno
  gramatické B2, C1 vazby MAN, ES GIBT 32 99 vybráno
  gramatické B2, C1 souvětí, vedlejší věty 60 99 vybráno
  specializované A2-B1 Obchodní - administrativa 80 99 vybráno
  specializované A2-B1 Obchodní - aktivity 30 99 vybráno
  specializované A2-B1 Obchodní - finance 40 99 vybráno
  specializované A2-B1 Obchodní - komunikace 40 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - marketing 25 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - profese 40 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - prezentace 40 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - vlastnosti 30 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - výroba 80 99 vybráno
  specializované A2-B1 obchodní - pohovor 60 99 vybráno
  specializované A2-B1 technická - výroba 1 50 99 vybráno
  specializované A2-B1 technická - výroba 2 100 199 vybráno
  specializované A2-B1 technická - logistika 60 99 vybráno
  specializované A2-B1 technická - dimenze, materiály, kvalita 55 99 vybráno

   

  Nenašli jste slovíčka která potřebujete? Chcete slovíčka setřídit jinak? Pošlete nám vaše slovíčka v excelu nebo ve wordu na email eshop@poslechovaanglictina.cz a my vám připravíme poslechovou cvičebnici přímo na míru!

  Zvýhodněné balíčky:

  Balíčky - němčina Úroveň Počet slovíček a vět Zvýhodněná cena Objednat
  Všeobecná SZ A1,A2 1600 1900 vybráno
  Všeobecná SZ B1 3000 2900 vybráno
  Všeobecná SZ B2/C1 2500 1900 vybráno
  Gramatika A1,A2 800 1900 vybráno
  Gramatika B1 1700 2900 vybráno
  Gramatika B2,C1 1300 2900 vybráno
  Specializovaná němčina - obchodní A1-B1 500 990 vybráno
  Specializovaná němčina - technická A2-B1 300 790 vybráno

   

   

  Vyplňte prosím kontaktní údaje:

  Údaje prosím překontrolujte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

  Název školy:
  IČO:
  Jméno a příjmení:
  Adresa :
  Telefon:
  E-mail: