Audiocvičebnice Němčina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě němčiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování angličtina a španělštiny.

V němčině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio-přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce – volný čas. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
Volný čas slovíčka DE – ČJ Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas slovíčka ČJ – DE Poslech slovíček z češtiny do němčiny
Volný čas slovíčka DE – ČJ – DE Poslech slovíček Němčina-čeština němčina
Volný čas slovíčka DE Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech slovíček + věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z češtiny do němčiny
Volný čas DE – ČJ – DE Poslech věty němčina – čeština – němčina
Volný čas DE Poslech vět němčina
Volný čas DE diktát Poslech vět
Volný čas DE diktát Poslech vět s delší pauzou
Volný čas Slovíčka – oboustranné karty
Volný čas Věty – oboustranné karty
Volný čas slovíčka test Slovíčka – test+řešení
Volný čas věty test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět němčina – čeština, čeština – němčina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ Level Lekce Počet slovíček a vět Ukázka Cena Kč Objednat
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 základ 130 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 rodina 70 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 bydlení 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 základ_02 130 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 práce 200 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 předložkové vazby 70 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 společnost 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 číslovky 50 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 vlastnosti 180 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 cestování 170 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 volný čas 125 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 určování času 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 slovesa 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 jídlo 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 komunikace 60 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba A1, A2 příroda 48 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 rodina 53 99 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 bydlení 100 199 vybráno
  všeobecná slovní zásoba B1 všeobecná 305