Přeskočit na obsah

Audiocvičebnice Němčina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě němčiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování angličtina a španělštiny.

V němčině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio-přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce – volný čas. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
Volný čas slovíčka DE – ČJ Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas slovíčka ČJ – DE Poslech slovíček z češtiny do němčiny
Volný čas slovíčka DE – ČJ – DE Poslech slovíček Němčina-čeština němčina
Volný čas slovíčka DE Poslech slovíček z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech slovíček + věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas DE – ČJ Poslech věty z němčiny do češtiny
Volný čas ČJ – DE Poslech věty z češtiny do němčiny
Volný čas DE – ČJ – DE Poslech věty němčina – čeština – němčina
Volný čas DE Poslech vět němčina
Volný čas DE diktát Poslech vět
Volný čas DE diktát Poslech vět s delší pauzou
Volný čas Slovíčka – oboustranné karty
Volný čas Věty – oboustranné karty
Volný čas slovíčka test Slovíčka – test+řešení
Volný čas věty test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět němčina – čeština, čeština – němčina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ

  Level

  Lekce

  Počet slovíček a vět

  Ukázka

  Cena Kč

  Objednat

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  základ

  130

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  rodina

  70

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  bydlení

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  základ_02

  130

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  práce

  200

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  předložkové vazby

  70

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  společnost

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  číslovky

  50

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  vlastnosti

  180

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  cestování

  170

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  volný čas

  125

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  určování času

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  slovesa

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  jídlo

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  komunikace

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  A1, A2

  příroda

  48

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  rodina

  53

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  bydlení

  100

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  všeobecná

  305

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  práce

  330

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  předložky

  310

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  společnost

  120

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  tělo

  56

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  předložkové vazby

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  vlastnosti

  330

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  škola

  50

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  volný čas

  150

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  čas

  86

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  slovesa

  500

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  jídlo

  130

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  komunikace

  120

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B1

  příroda

  60

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  všeobecná SZ

  353

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  práce

  240

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  předložkové vazby

  236

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  slovesné vazby s předložkami

  100

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  společnost

  200

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  tělo

  76

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  Předložkové vazby 2

  110

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  vlastnosti

  230

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  cestování

  85

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  volný čas

  48

  99

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  slovesa

  595

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  komunikace

  145

  199

  vybráno

  všeobecná slovní zásoba

  B2/C1

  příroda

  70

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  Sloveso SEIN

  100

  199

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  časování pravidelných sloves

  100

  199

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  člen určitý a neurčitý

  106

  199

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  Skloňování podstatných jmen

  53

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  přivlastňovací a osobní zájmena

  60

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  slovesa s odlučitelnou předponou, hláskovou změnou, zvratná">

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  rozkazovací způsob

  22

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  způsobová slovesa

  56

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  předložky

  56

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  předložkové vazby

  31

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  skloňování přídavných jmen

  86

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  perfektum

  35

  99

  vybráno

  gramatické

  A1, A2

  infinitiv, trpný rod_základ

  25

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Sloveso SEIN

  58

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  časování sloves v přítomném čase

  81

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  člen určitý a neurčitý

  102

  199

  vybráno

  gramatické

  B1

  Skloňování podstatných jmen

  44

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  přivlastňovací zájmena

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  slovesa s hláskovou změnou

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  rozkazovací způsob

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  skloňování osobních zájmen

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  způsobová slovesa

  108

  199

  vybráno

  gramatické

  B1

  slovesa s odlučitelnou předponou

  63

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  předložky se 3. pádem

  46

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  předložky se 4. pádem

  30

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  předložky se 3 a 4 pádem

  95

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  předložkové vazby

  100

  199

  vybráno

  gramatické

  B1

  zvratná slovesa

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  skloňování přídavných jmen

  100

  199

  vybráno

  gramatické

  B1

  stupňování přídavných jmen

  70

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  vazby sloves s předložkou

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  budoucí čas

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Minulý čas slovesa SEIN

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Minulý čas- perfektum

  108

  199

  vybráno

  gramatické

  B1

  Minulý čas- préteritum

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Minulý čas - způsobová slovesa

  30

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  infinitiv s HABEN ZU, SEIN ZU

  30

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  infinitiv s ZU a bez ZU

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Trpný rod

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  Podmiňovací způsob

  20

  99

  vybráno

  gramatické

  B1

  vazby MAN, ES GIBT

  70

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Sloveso SEIN

  70

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  časování sloves v přítomném čase

  140

  199

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  skloňování zájmen

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  rozkazovací způsob

  34

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  způsobová slovesa

  60

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  slovesa s odlučitelnou předponou

  65

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  předložky se 3 a 4 pádem

  120

  199

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  zvratná slovesa

  30

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  skloňování přídavných jmen

  53

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  stupňování přídavných jmen

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  vazby sloves s předložkou

  70

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  budoucí čas

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Minulý čas slovesa SEIN

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Minulý čas- perfektum

  100

  199

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Minulý čas- préteritum

  150

  199

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  infinitiv

  60

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Trpný rod

  50

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  Podmiňovací způsob

  40

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  vazby MAN, ES GIBT

  32

  99

  vybráno

  gramatické

  B2, C1

  souvětí, vedlejší věty

  60

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  Obchodní - administrativa

  80

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  Obchodní - aktivity

  30

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  Obchodní - finance

  40

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  Obchodní - komunikace

  40

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - marketing

  25

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - profese

  40

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - prezentace

  40

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - vlastnosti

  30

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - výroba

  80

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  obchodní - pohovor

  60

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  technická - výroba 1

  50

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  technická - výroba 2

  100

  199

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  technická - logistika

  60

  99

  vybráno

  specializované

  A2-B1

  technická - dimenze, materiály, kvalita

  55

  99

  vybráno

   

  Nenašli jste slovíčka která potřebujete? Chcete slovíčka setřídit jinak? Pošlete nám vaše slovíčka v excelu nebo ve wordu na email eshop@poslechovaanglictina.cz a my vám připravíme poslechovou cvičebnici přímo na míru!

  Zvýhodněné balíčky:

  Balíčky - němčina

  Úroveň

  Počet slovíček a vět

  Zvýhodněná cena

  Objednat

  Všeobecná SZ

  A1,A2

  1600

  1900

  vybráno

  Všeobecná SZ

  B1

  3000

  2900

  vybráno

  Všeobecná SZ

  B2/C1

  2500

  1900

  vybráno

  Gramatika

  A1,A2

  800

  1900

  vybráno

  Gramatika

  B1

  1700

  2900

  vybráno

  Gramatika

  B2,C1

  1300

  2900

  vybráno

  Specializovaná němčina - obchodní

  A1-B1

  500

  990

  vybráno

  Specializovaná němčina - technická

  A2-B1

  300

  790

  vybráno

   

   

  Vyplňte prosím kontaktní údaje:

  Údaje prosím překontrolujte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

  Název školy:
  IČO:
  Jméno a příjmení:
  Adresa :
  Telefon:
  E-mail: