Španělština

lekce 10 – zájmena 3p-4p předmět – slovní zásoba – poslouchejte lekce 10 – zájmena 3p-4p předmět – vysvětlení lekce 10 – zájmena 3p-4p předmět – procvičovací věty – poslouchejte

Předpřítomný čas ve španělštině

Na rozdíl od angličtiny se ve španělštině pro vyjádření minulosti více v praxi používá předpřítomný čas (perfektum) než minulý (préteritum). Pokud si chcete zopakovat, jak se tvoří a používá, stáhněte si tento bonusový balíček, který […]

Určování času ve španělštině

Stáhněte si plnou lekci určování času v začátečnické úrovni. Nejprve se seznamte se slovíčky, poté si vedle sebe poslechněte slovíčka a věty, díky nimž slovíčka prakticky využijete. Nakonec poslouchejte a procvičujte celé věty, které jsou […]

Gramatika sloveka Ar

Gramatika slovesa ar – ukázka, jak se můžete snadno naučit gramatická pravidla. Stáhněte si celou lekci, která vysvětluje časování sloves 1. slovesné třídy, tedy sloves končících na koncovku -ar. Nejprve si projděte slovíčka, poté se […]

Základní fráze ve španělštině

Seznamte se se základními frázemi, nebo si je zopakujte. Může se vám hodit před každou pracovní cestou i dovolenou. V balíčku najdete poslech potřebných slovíček a frází ze španělštiny do češtiny a oboustranné kartičky na vystřižení, […]