Audiocvičebnice Angličtina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě angličtiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování němčiny a španělštiny.

V angličtině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny.  Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio- přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C Poslech slovíček z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka C-A Poslech slovíček z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C-A Poslech slovíček Angličtina-čeština angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  A-C Poslech slovíčko +věta z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  C-A Poslech slovíčko+věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C Poslech věty z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_věty  C-A Poslech věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C-A Poslech věty angličtina- čeština-angličtina
A1_A2 _určování času_věty A Poslech věty pouze angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka diktát Poslech slovíček s delší pauzou
A1_A2 _určování času_věty_diktát Poslech vět s delší pauzou
A1_A2 _určování času_slovíčka_ oboustranné karty Slovíčka – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_věty_oboustranné karty Věty – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_slovíčka_test Slovíčka – test+řešení
A1_A2 _určování času_věty_test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět angličtina – čeština, čeština – angličtina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ Level Lekce Počet slovíček a vět Ukázka Cena Kč Objednat
  všeobecné A1,A2 bydlení_01 117 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 cestování_01 122 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 cestování_02 124 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 určování času 63 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 číslovky 1-100 98 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 číslovky 100plus 185 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 řadové číslovky 58 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 hotel, restuarace 80 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 jídlo 94 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 komunikace 01 118 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 komunikace 02 116 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 město 60 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 nakupování 80 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 pozdravy 40 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 v práci 01 160 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 v práci 02 170 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 rodina 160 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 společnost 70 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 vlastnosti 160