Přeskočit na obsah

Audiocvičebnice Angličtina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě angličtiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování němčiny a španělštiny.

V angličtině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny.  Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio- přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C Poslech slovíček z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka C-A Poslech slovíček z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C-A Poslech slovíček Angličtina-čeština angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  A-C Poslech slovíčko +věta z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  C-A Poslech slovíčko+věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C Poslech věty z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_věty  C-A Poslech věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C-A Poslech věty angličtina- čeština-angličtina
A1_A2 _určování času_věty A Poslech věty pouze angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka diktát Poslech slovíček s delší pauzou
A1_A2 _určování času_věty_diktát Poslech vět s delší pauzou
A1_A2 _určování času_slovíčka_ oboustranné karty Slovíčka – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_věty_oboustranné karty Věty – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_slovíčka_test Slovíčka – test+řešení
A1_A2 _určování času_věty_test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět angličtina – čeština, čeština – angličtina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ Level Lekce Počet slovíček a vět Ukázka Cena Kč Objednat
  všeobecné A1,A2 bydlení_01 117 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 cestování_01 122 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 cestování_02 124 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 určování času 63 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 číslovky 1-100 98 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 číslovky 100plus 185 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 řadové číslovky 58 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 hotel, restuarace 80 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 jídlo 94 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 komunikace 01 118 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 komunikace 02 116 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 město 60 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 nakupování 80 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 pozdravy 40 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 v práci 01 160 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 v práci 02 170 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 rodina 160 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 společnost 70 99 vybráno
  všeobecné A1,A2 vlastnosti 160 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 volný čas 01 101 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 volný čas 02 101 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 základní obraty 180 199 vybráno
  všeobecné A1,A2 nepravidelná slovesa 70 99 vybráno
  všeobecné B1 aktivity 01 190 199 vybráno
  všeobecné B1 aktivity 02 220 199 vybráno
  všeobecné B1 bydlení 200 199 vybráno
  všeobecné B1 cestování 190 199 vybráno
  všeobecné B1 den 180 199 vybráno
  všeobecné B1 jídlo 180 199 vybráno
  všeobecné B1 komunikace_01 160 199 vybráno
  všeobecné B1 Komunikace_02 150 199 vybráno
  všeobecné B1 Komunikace 03 200 199 vybráno
  všeobecné B1 město 100 199 vybráno
  všeobecné B1 nakupování 150 199 vybráno
  všeobecné B1 práce 01 200 199 vybráno
  všeobecné B1 práce 02 200 199 vybráno
  všeobecné B1 práce 03 180 199 vybráno
  všeobecné B1 rodina 01 130 199 vybráno
  všeobecné B1 rodina 02 120 199 vybráno
  všeobecné B1 společnost 240 199 vybráno
  všeobecné B1 tělo 180 199 vybráno
  všeobecné B1 vlastnosti 01 230 199 vybráno
  všeobecné B1 vlastnosti 02 230 199 vybráno
  všeobecné nepravidelná slovesa 160 199 vybráno
  všeobecné B2 aktivity 01 110 199 vybráno
  všeobecné B2 aktivity 02 110 199 vybráno
  všeobecné B2 cestování 70 99 vybráno
  všeobecné B2 komunikace 150 199 vybráno
  všeobecné B2 práce 240 199 vybráno
  všeobecné B2 společnost 120 199 vybráno
  všeobecné B2 tělo 80 99 vybráno
  všeobecné B2 vlastnosti 80 99 vybráno
  všeobecné B2 volný čas 80 99 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - cestujeme autem a vlakem 160 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - cestujeme do různých zemí 130 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - cestujeme letadlem 100 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - jsme v hotelu 100 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - jsme v restauraci 80 99 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - jsme na výletě 160 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - nakupujeme 200 199 vybráno
  specializované A1,A2 na dovolenou - povídáme si 250 199 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - administrativa 160 199 vybráno
  specializované A1,A2 v práci -aktivity 90 99 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - finance 80 99 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - komunikace 100 199 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - marketing prezentace 140 199 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - profese 60 90 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - vlastnosti 60 90 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - výroba 180 199 vybráno
  specializované A1,A2 v práci - zaměstnanci 160 199 vybráno
  specializované A1,A2 technická - aktivity 230 199 vybráno
  specializované A1,A2 technická - kvalita. Logistika 160 199 vybráno
  specializované A1,A2 technická - materiály 50 99 vybráno
  specializované A1,A2 technická - nástroje 180 199 vybráno
  specializované A1,A2 technická -rozměry 60 99 vybráno
  specializované A1,A2 technická - vlastnosti 60 99 vybráno
  gramatická A1 základní číslovky 1-100 100 199 vybráno
  gramatická A1 TO BE 160 199 vybráno
  gramatická A1 Zájmena 80 99 vybráno
  gramatická A1 číslovky 100plus 200 199 vybráno
  gramatická A1 základní předložky 50 99 vybráno
  gramatická A1 Přítomný čas prostý 170 199 vybráno
  gramatická A1 Rozkazovací způsob 160 199 vybráno
  gramatická A1 Přítomný čas průběhový 150 199 vybráno
  gramatická A1 řadové číslovky 60 99 vybráno
  gramatická A1 CAN 130 199 vybráno
  gramatická A1 MUST, MAY, HAVE TO 62 99 vybráno
  gramatická A1 A, SOME, ANY 50 99 vybráno
  gramatická A1 A1 - THERE IS, THERE ARE 60 99 vybráno
  gramatická A1 MUCH, MANY 40 99 vybráno
  gramatická A1 sloveso LIKE 40 99 vybráno
  gramatická A1 WAS/WERE 40 99 vybráno
  gramatická A1 Min čas prav. sloves 60 99 vybráno
  gramatická A1 Min čas neprav prav. sloves 40 99 vybráno
  gramatická A1 DID 100 199 vybráno
  gramatická A1 infinitiv 60 99 vybráno
  gramatická A1 Přídavná jména 100 199 vybráno
  gramatická A2 sloveso TOBE, přít. Prost, rozkaz 260 199 vybráno
  gramatická A2 Předložky 2 80 99 vybráno
  gramatická A2 WILL, GOING TO, ING 90 99 vybráno
  gramatická A2 SOME, ANY, NO 80 99 vybráno
  gramatická A2 A2 THERE IS, THERE ARE 100 199 vybráno
  gramatická A2 sloveso LET 80 99 vybráno
  gramatická A2 Minulý čas 110 199 vybráno
  gramatická A2 Předpřítomný čas 80 99 vybráno
  gramatická A2 Podmiňovací způsob 80 99 vybráno
  gramatická A2 Trpný rod 200 199 vybráno
  gramatická A2 Přídavná jména 250 199 vybráno
  gramatická A2 Otázka na podmět, předložka na konci 30 99 vybráno
  gramatická A2 slovesa s infinitivem a ING 110 199 vybráno
  gramatická B1 Podmiňovací způsob přítomný 61 99 vybráno
  gramatická B1 Zvratná zájmena 40 99 vybráno
  gramatická B1 Otázka na podmět, předložka na konci 70 99 vybráno
  gramatická B1 Předložky DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL 81 99 vybráno
  gramatická B1 Časové věty 70 99 vybráno
  gramatická B1 Minulý čas způsobových sloves 70 99 vybráno
  gramatická B1 Předpřítomný čas prostý 70 99 vybráno
  gramatická B1 Předpřítomný čas průběhový 70 99 vybráno
  gramatická B1 Předminulý čas 50 99 vybráno
  gramatická B1 Trpný rod ve složených časech 50 99 vybráno
  gramatická B1 Přídavná jména na ing a ed 40 99 vybráno
  gramatická B1 Slovesa s gerundiem 100 199 vybráno
  gramatická B1 Předložky s gerundiem 70 99 vybráno
  gramatická B1 slovesa s infitivem 40 99 vybráno

   

  Nenašli jste slovíčka která potřebujete? Chcete slovíčka setřídit jinak? Pošlete nám vaše slovíčka v excelu nebo ve wordu na email eshop@poslechovaanglictina.cz a my vám připravíme poslechovou cvičebnici přímo na míru!

  Zvýhodněné balíčky:

  Balíčky - angličtina Úroveň Počet slovíček a vět Zvýhodněná cena Objednat
  Všeobecná SZ A1,A2 2500 1900 vybráno
  Všeobecná SZ B1 3500 2900 vybráno
  Všeobecná SZ B2 1100 1200 vybráno
  Angličtina na dovolenou A1-B1 1100 1200 vybráno
  Obchodní angličtina A1-B1 1000 1200 vybráno
  Technická angličtina A1-B1 900 1200 vybráno
  Anglická gramatika A1 1800 1900 vybráno
  Anglická gramatika A2 1500 1900 vybráno
  Anglická gramatika B1 900 1200 vybráno

   

   

  Vyplňte prosím kontaktní údaje:

  Údaje prosím překontrolujte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

  Název školy:
  IČO:
  Jméno a příjmení:
  Adresa :
  Telefon:
  E-mail: