Přeskočit na obsah

Audiocvičebnice Angličtina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě angličtiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování němčiny a španělštiny.

V angličtině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny.  Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio- přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C Poslech slovíček z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka C-A Poslech slovíček z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C-A Poslech slovíček Angličtina-čeština angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  A-C Poslech slovíčko +věta z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  C-A Poslech slovíčko+věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C Poslech věty z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_věty  C-A Poslech věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C-A Poslech věty angličtina- čeština-angličtina
A1_A2 _určování času_věty A Poslech věty pouze angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka diktát Poslech slovíček s delší pauzou
A1_A2 _určování času_věty_diktát Poslech vět s delší pauzou
A1_A2 _určování času_slovíčka_ oboustranné karty Slovíčka – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_věty_oboustranné karty Věty – oboustranné karty
A1_A2 _určování času_slovíčka_test Slovíčka – test+řešení
A1_A2 _určování času_věty_test Věty – test+řešení

Kompletní ukázkovou lekci můžete stáhnout zde.

Jak můžete se soubory pracovat?

na hodině:

 • Pracovat s poslechy (procvičování správné výslovnosti při probírání nové slovní zásoby nebo procvičování již probrané, procvičování správné výslovnosti celých vět zaměřených na slovní zásobu či gramatické jevy, diktát slovíček či vět, hry s porozuměním mluvenému slovu – zmrzlík, král, najdi správnou kartu, bingo, běhací diktát, atd.)
 • Pracovat s kartami (pexeso, domino, how do you say … , práce ve dvojicích či skupinách – spojování, procvičování, vzájemné zkoušení, atd.)
 • Testy (překlad slovíček či vět angličtina – čeština, čeština – angličtina)

Poslechy, karty, testy jsou také vhodným doplňkem při doučování a pedagogické intervenci a pro kroužky při přípravě na jazykové zkoušky všech úrovní.

vzdáleně:

 • Umístit poslechy a seznam sloviček na Google Classroom či jinou výukovou platformu.
 • Zadávat testy jako domácí úkoly k procvičení slovní zásoby či gramatických jevů.

 

Jaká témata/okruhy/lekce jsou k dispozici?

Pokud si chcete zakoupit jednotlivé lekce, objednávku provedete vyplněním posledního políčka tabulky níže, kdy vyplníte počet objednaných lekcí. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

U každé lekce najdete i ukázku slovíček, které obsahuje, takže se můžete lépe rozhodnout, zda se vám hodí či nikoli.

Na konci tabulky s lekcemi naleznete nabídku kompletních okruhů za zvýhodněnou cenu.

Po dokončení objednávky prosím vyplňte své nacionále a klikněte na odkaz objednat. Do 48 hodin obdržíte na email uvedený v objednávce odkaz, kde si objednané soubory stáhnete, spolu s fakturou.

Zakoupené poslechové materiály je možné v rámci výuky na jedné škole používat neomezeně.


  Objednávka

  Typ

  Level

  Lekce

  Počet slovíček a vět

  Ukázka

  Cena Kč

  Objednat

  všeobecné

  A1,A2

  bydlení_01

  117

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  cestování_01

  122

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  cestování_02

  124

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  určování času

  63

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  číslovky 1-100

  98

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  číslovky 100plus

  185

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  řadové číslovky

  58

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  hotel, restuarace

  80

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  jídlo

  94

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  komunikace 01

  118

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  komunikace 02

  116

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  město

  60

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  nakupování

  80

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  pozdravy

  40

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  v práci 01

  160

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  v práci 02

  170

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  rodina

  160

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  společnost

  70

  99

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  vlastnosti

  160

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  volný čas 01

  101

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  volný čas 02

  101

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  základní obraty

  180

  199

  vybráno

  všeobecné

  A1,A2

  nepravidelná slovesa

  70

  99

  vybráno

  všeobecné

  B1

  aktivity 01

  190

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  aktivity 02

  220

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  bydlení

  200

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  cestování

  190

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  den

  180

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  jídlo

  180

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  komunikace_01

  160

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  Komunikace_02

  150

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  Komunikace 03

  200

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  město

  100

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  nakupování

  150

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  práce 01

  200

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  práce 02

  200

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  práce 03

  180

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  rodina 01

  130

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  rodina 02

  120

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  společnost

  240

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  tělo

  180

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  vlastnosti 01

  230

  199

  vybráno

  všeobecné

  B1

  vlastnosti 02

  230

  199

  vybráno

  všeobecné

  nepravidelná slovesa

  160

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  aktivity 01

  110

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  aktivity 02

  110

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  cestování

  70

  99

  vybráno

  všeobecné

  B2

  komunikace

  150

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  práce

  240

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  společnost

  120

  199

  vybráno

  všeobecné

  B2

  tělo

  80

  99

  vybráno

  všeobecné

  B2

  vlastnosti

  80

  99

  vybráno

  všeobecné

  B2

  volný čas

  80

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - cestujeme autem a vlakem

  160

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - cestujeme do různých zemí

  130

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - cestujeme letadlem

  100

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - jsme v hotelu

  100

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - jsme v restauraci

  80

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - jsme na výletě

  160

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - nakupujeme

  200

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  na dovolenou - povídáme si

  250

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - administrativa

  160

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci -aktivity

  90

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - finance

  80

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - komunikace

  100

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - marketing prezentace

  140

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - profese

  60

  90

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - vlastnosti

  60

  90

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - výroba

  180

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  v práci - zaměstnanci

  160

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická - aktivity

  230

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická - kvalita. Logistika

  160

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická - materiály

  50

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická - nástroje

  180

  199

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická -rozměry

  60

  99

  vybráno

  specializované

  A1,A2

  technická - vlastnosti

  60

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  základní číslovky 1-100

  100

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  TO BE

  160

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  Zájmena

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  číslovky 100plus

  200

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  základní předložky

  50

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  Přítomný čas prostý

  170

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  Rozkazovací způsob

  160

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  Přítomný čas průběhový

  150

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  řadové číslovky

  60

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  CAN

  130

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  MUST, MAY, HAVE TO

  62

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  A, SOME, ANY

  50

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  A1 - THERE IS, THERE ARE

  60

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  MUCH, MANY

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  sloveso LIKE

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  WAS/WERE

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  Min čas prav. sloves

  60

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  Min čas neprav prav. sloves

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  DID

  100

  199

  vybráno

  gramatická

  A1

  infinitiv

  60

  99

  vybráno

  gramatická

  A1

  Přídavná jména

  100

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  sloveso TOBE, přít. Prost, rozkaz

  260

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  Předložky 2

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  WILL, GOING TO, ING

  90

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  SOME, ANY, NO

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  A2 THERE IS, THERE ARE

  100

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  sloveso LET

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  Minulý čas

  110

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  Předpřítomný čas

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  Podmiňovací způsob

  80

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  Trpný rod

  200

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  Přídavná jména

  250

  199

  vybráno

  gramatická

  A2

  Otázka na podmět, předložka na konci

  30

  99

  vybráno

  gramatická

  A2

  slovesa s infinitivem a ING

  110

  199

  vybráno

  gramatická

  B1

  Podmiňovací způsob přítomný

  61

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Zvratná zájmena

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Otázka na podmět, předložka na konci

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Předložky DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL

  81

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Časové věty

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Minulý čas způsobových sloves

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Předpřítomný čas prostý

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Předpřítomný čas průběhový

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Předminulý čas

  50

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Trpný rod ve složených časech

  50

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Přídavná jména na ing a ed

  40

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  Slovesa s gerundiem

  100

  199

  vybráno

  gramatická

  B1

  Předložky s gerundiem

  70

  99

  vybráno

  gramatická

  B1

  slovesa s infitivem

  40

  99

  vybráno

   

  Nenašli jste slovíčka která potřebujete? Chcete slovíčka setřídit jinak? Pošlete nám vaše slovíčka v excelu nebo ve wordu na email eshop@poslechovaanglictina.cz a my vám připravíme poslechovou cvičebnici přímo na míru!

  Zvýhodněné balíčky:

  Balíčky - angličtina

  Úroveň

  Počet slovíček a vět

  Zvýhodněná cena

  Objednat

  Všeobecná SZ

  A1,A2

  2500

  1900

  vybráno

  Všeobecná SZ

  B1

  3500

  2900

  vybráno

  Všeobecná SZ

  B2

  1100

  1200

  vybráno

  Angličtina na dovolenou

  A1-B1

  1100

  1200

  vybráno

  Obchodní angličtina

  A1-B1

  1000

  1200

  vybráno

  Technická angličtina

  A1-B1

  900

  1200

  vybráno

  Anglická gramatika

  A1

  1800

  1900

  vybráno

  Anglická gramatika

  A2

  1500

  1900

  vybráno

  Anglická gramatika

  B1

  900

  1200

  vybráno

   

   

  Vyplňte prosím kontaktní údaje:

  Údaje prosím překontrolujte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

  Název školy:
  IČO:
  Jméno a příjmení:
  Adresa :
  Telefon:
  E-mail: