Audiocvičebnice Angličtina pro školy

Děkujeme o zájem o Audiocvičebnici pro školy z vydavatelství Audioacademyeu. Jejím používáním podpoříte své žáky a studenty v jejich osvojování nové a procvičování stávající slovní zásoby. Dalším efektem je zvyšování prorozumění mluvenému slovu.

Audiocvičebnice se skládá z okruhů (všeobecné, gramatické, specializované), které jsou dale děleny podle úrovně pokročilosti dle ERR. Každý okruh se skládá z lekcí, a každá lekce se skládá ze slovíček a vět na dané téma ve zvukovém (mp3) nebo tiskovém formátu.

At už učíte podle jakékoli učebnice, tyto poslechy mohou být skvělým doplňkem. Všechny texty jsou namuveny rodilími mluvčími.

Kromě angličtiny je pro Vás audiocvičebnice připravena pro procvičování němčiny a španělštiny.

V angličtině je pro vás připraveno celkem 14 600 slovíček a vět rozdělených do 125 lekcí

Co je obsahem každé lekce

V každé lekci máte k dispozici textové a zvukové výukové soubory. Poslechy jsou založeny na osvojování samostatných slovíček a poté kontextových vět, kde jsou právě tato samostatná slovíčka používána.  Máte k dispozici poslechy slovíček, slovíček spolu s větami a samostatných vět ve směru z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny.  Tiskové soubory jsou jednak doprovodné soubory pro audio- přepisy nahrávek – ale také slouží pro rozšířenou práci s audio soubory (oboustranné karty, diktát, test). V tabulce níže najdete příklad celé jedné lekce. Kliknutím na ukázku se můžete podívat na text nebo poslechnout zvuk.

Název Popis ukázka zvuk ukázka text
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C Poslech slovíček z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka C-A Poslech slovíček z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka A-C-A Poslech slovíček Angličtina-čeština angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  A-C Poslech slovíčko +věta z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_slovíčka, věty  C-A Poslech slovíčko+věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C Poslech věty z angličtiny do češtiny
A1_A2 _určování času_věty  C-A Poslech věty z češtiny do angličtiny
A1_A2 _určování času_věty A-C-A Poslech věty angličtina- čeština-angličtina
A1_A2 _určování času_věty A Poslech věty pouze angličtina
A1_A2 _určování času_slovíčka diktát Poslech slovíček s delší pauzou
A1_A2 _určování času_věty_diktát Poslech vět s delší pauzou