Přeskočit na obsah

Zobrazen jediný výsledek

Modální slovesa, neboli česky způsobová slovesa mají v angličtině zvláštní postavení.  Jedná se o pomocná slovesa, která určují tzv. způsob hlavního významového slovesa, které za modálními následuje. V našich poslechových kurzech si je můžete dokonale procvičit.